Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în formularul de înscriere pe Site și în documentele depuse pentru înscrierea în Clubul Alpin Român - Filiala Cluj, în conformitate cu dispozițiile legale privind activitatea Clubului Alpin Român și a CAR Filialei Cluj, se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal nu vor fi niciodată furnizate unei terțe persoane sau entități.

Site-ul poate colecta date cu caracter personal doar cu acordul dumneavoastră și doar dacă ni le furnizați voluntar.
Formularul de înscriere prezentat pe site cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care va putem contacta și anume:

  • nume
  • adresă de mail
  • număr de telefon

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

  • înscriere la activități
  • comunicare în vederea stabilirii altor detalii necesare activității (cine aduce coardă, de câte bucle e nevoie)
  • determinarea sau limitarea numărului de participanți la o activitate
  • organizarea transportului până la locul de începere a activității

Pentru mai multe detalii legate de cookie-uri: Politica de Cookies

Prezenta secțiune reprezintă o informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care se înscriu pe site-ul carcluj.ro și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul înscrierii și informării despre activitățile pe care le desfășoară în Clubul Alpin Român.